Ideella Körkortsföreningen Sverige

gallery/logo ideella körkortsföreningen sverige

Ideella körkortsföreningen Sverige

Mål:
Att tillhandahålla alla innevånare ett sätt att övningsköra privat för att hålla kostnaden för ett körkort nere.
Detta är även ett sätt få behålla våra innevånare i glesbygdskommunen då det är lättare att bo i där om man har ett körkort.

Bakgrund:
Körkort är idag en kostnadsfråga och många drar sig för att ta ett körkort just pga den ekonomiska aspekten.
Alla har inte heller möjlighet att övningsköra  privat då detta oftast sker genom släktingar som har både bil och körkort.
I dag är det ingen självklarhet att alla har någon som kan ställa upp för privat övningskörning.


Tanke och mål:
Vi i föreningen vill erbjuda våra kunskaper  åt de som behöver utföra så kallad mängdträning. 
Tanken är inte att ersätta en trafikskola utan snarare att komplettera den.

När eleven får besked av trafikskolan vad den behöver öva på så kan vi erbjuda eleven möjlighet till just det.
Idag får elever övningsköra från 16 år och då är det lämpligt med en grundläggande genomgång om vad körkort innebär.
Tanken är att föreningen även ska kunna erbjuda grunderna i fordonskännedom enligt anvisning från trafikskola. 

Detta är särskilt lämpligt när eleverna inte har någon tidigare kunskap om bilen och trafiken.
Målet är som tidigare angivits att ALLA innevånare ska ha möjligheten att ta ett körkort utan att vara hindrad av att ekonomin eller brist på socialt nätverk sätter stopp.

Vad krävs av handledare/körkortsvänner?
Att ha haft körkort i minst 5 år.
Att ha ett intresse av att  vara med och stärka enskilda individer på deras väg till ett körkort.
Ett glatt och öppet humör.
Möjlighet att avsätta några timmar i månaden för detta.

Utbildning och kostnader 
Föreningen undersöker möjligheterna att få handledarutbildningen för medlemmarna betald.

Handledarutbildningen behöver inte gås samtidigt som eleven.
Man får vara handledare för sammanlagt 15 elever under en 5 års period.

Eleven betalar sin egen introduktionsutbildning samt ansökan om att få bli handledare. 
Eleven betalar även den faktiska bränslekostnaden vid varje enskilt körtillfälle.


Fordon:
Mängdträningen bedrivs i vanliga bilar utan speciell utrustning.
Föreningen har egen bil som kan bokas av de enskilda medlemmarna och eleverna.
Träningsplats:
Allmänna vägar runt om i kommunen.
Föreningen undersöker möjligheter att få tillgång till avspärrade platser där vi kan öva fordonskännedom med de som är allra mest nybörjare.

Föreningen är  helt obunden och fristående från politik eller religion.
Vi eftersträvar en bred uppslutning av innevånare från alla livets olika skeden.

Ideella körkortsföreningen Sverige. 

 

Om föreningen